Εξατομικευμένος 3D σχεδιασμός με στόχο τη θεραπεία προβλημάτων μέσω ορθωτικών πελμάτων Ο σχεδιασμός γίνεται μέσω τρισδιάστατου λογισμικού αντίστοιχο του AUTOCAD (σχεδιαστικό για κατασκευές, κτίρια, κ.λ.π). Σε αυτό εισάγονται τα ηλεκτρονικά δεδομένα από όλες τις μετρήσεις καθώς και τα κλινικά δεδομένα που προκύπτουν από την κλινική εξέταση του ασθενή Το τελικό…
Κατασκευή Ορθωτικών απόλυτα εξατομικευμένη με την καταλληλότερη επιλογή υλικών για θεραπευτικό σκοπό Η επιλογή των υλικών είναι υψίστης σημασία για την επίτευξη της ορθωτικής θεραπείας Τα υλικά της Medisteps είναι ΟΛΑ πιστοποιημένα από το γερμανικό κολοσσό SCHEIN και την Αμερικανική Ιατρική Ποδιατρική Εταιρεία (American Medical Podiatric Association), με συστήματα και…